Εγκυμοσύνη και εργασία

Εγκυμοσύνη και εργασία

Τα δικαιώματά σας στη δουλειά ξεκινούν πολύ πριν γεννηθεί το μωρό σας. Παρακάτω θα βρείτε ποια ακριβώς είναι αυτά τα δικαιώματα, αλλά και πως μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον όταν είστε έγκυος.

 

Άδεια μητρότητας

Σε ό,τι αφορά στην άδεια μητρότητας, τα δικαιώματά σας είναι σήμερα καλύτερα από ποτέ. Η άδεια μητρότητας είναι 56 ημέρες πριν την ορισμένη από το γυναικολόγο πιθανή ημερομηνία τοκετού και 63 ημέρες μετά τον τοκετό. Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο να πάρετε όλη σας την άδεια μητρότητάς εάν δεν τη θέλετε.

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για το θηλασμό και την αυξημένη φροντίδα που χρειάζεται η ανατροφή του παιδιού, δυόμιση χρόνια από την λήξη της άδειας μητρότητας, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα νωρίτερα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται μία ώρα αργότερα, είτε να αποχωρούν μια ώρα πριν λήξει το ωράριό τους, κάθε μέρα. Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Γονική άδεια ανατροφής τέκνου

Ο μισθωτός που έχει συμπληρώσει 1 έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει την γονική άδεια ανατροφής τέκνου, στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 3,5 ετών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών, η διάρκεια της μπορεί να φτάσει τους 3,5 μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση ανά ημερολογιακό έτος.

Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας 6μηνου

Δικαιούχοι της ειδικής παροχής είναι μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, οι οποίες έχουν λάβει άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωμα ασκείται εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

Ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Ο εργοδότης σας έχει τη νομική υποχρέωση να διασφαλίσει ότι εργάζεστε σε ασφαλές περιβάλλον όταν είστε έγκυος και όταν θηλάζετε. Πρέπει να αξιολογήσει τον κίνδυνο της θέσης σας και να εξασφαλίσει ότι η εργασία σας δεν περιλαμβάνει επικίνδυνες χημικές ουσίες, βαριά φορτία, ακραίες θερμοκρασίες, πολλές ώρες εργασίας ή ορθοστασίας. Εάν ο εργοδότης σας δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο περιβάλλον για εσάς θα πρέπει να σας δώσει άδεια με αποδοχές. Μην αισθανθείτε πίεση να εργαστείτε σε ένα ακατάλληλο και ανασφαλές περιβάλλον, προέχει το μωρό και η υγεία σας.