Ποιες αλλαγές συμβαίνουν στο σώμα σας και στη διάθεση σας το πρώτο τρίμηνο; Δείτε χρήσιμες συμβουλές για τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης σας.
Συναισθήματα κατά την εγκυμοσύνη

1ο τρίμηνο: το σώμα σας και τα συναισθήματά σας

Ποιες αλλαγές συμβαίνουν στο σώμα σας και στη διάθεση σας το πρώτο τρίμηνο; Ποια είναι τα συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε; Δείτε χρήσιμες συμβουλές για τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης σας.