Συναισθήματα κατά την εγκυμοσύνη

2ο τρίμηνο: το σώμα σας και τα συναισθήματά σας

Μάθετε ποιες ακριβώς είναι οι σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές που θα παρατηρήσετε σε αυτό το στάδιο. Πώς θα μεταβληθεί το βάρος σας, τι θα αλλάξει στο δέρμα, στα νύχια, στα μαλλιά σας. Δείτε κάποια από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα αυτής της περόδου και πώς να τα αντιμετωπίσετε.